:  درباره ما

هدف ما جلب رضایت مشتری است

دفترمرکزی مادرمنطقه ناکا قراردارد

همکاری٬مشارکت وشبکه

 

ما به شکل زیر فعالیت خودمان را ساختار بندی میکنیم

 برخورد حرفه ای با مشتری

 مصاحبه برآوردی حرفه ای

 برنامه ریزی مشترک

 رعایت رازداری

  STRIDE MODEL مربیگری طبق

   FLOW مربیگریMODELتطابق طبق

 نظارت وپیگیری

 نتیجه

 

: به تراوس خوش آمدید

وظیفه ما کمک کردن به جوانان, دانشجویان٬ جویندگان کار وهمینطورتازه واردان به منظور ورود سریع آنهابه بازارکاراست۰

 

هدف از فعالیت ما٬مشارکت در توسعه دانش جهانی و تأثیر گذاری روی بازار کار سوئد با هدف مراقبت از مهارتها و فرصتهای  منحصر بفرد هر شخص میباشد

 

ما با اداره کار٬ شرکتها٬سازمانهای غیر انتفاعی و شهرداریها به منظورکمک به مشتری هایمان درجهت ورود هرچه سریعتر آنها به بازارکار و سیستم سوئدی همکاری میکنیم۰.فلسفه ما اینست که همواره درجهت خدمت به مشتریهایمان حرکت کنیم۰.هدف ما اینست که همیشه از نظر زمانی ٬کیفی و اقتصادی تا جای ممکن مؤثر باشیم

 پشتیبانی و تطبیق

 

یک سرویس و خدمتی هست برای کسانیکه به یک پشتیبانی متناسب با نیازشان در جهت یافتن کاراحتیاج دارند۰شما این حمایت و پشتیبانی را به دوصورت دریافت میکنید٬ بصورت ابزاری و همچنین به شکل کمک به ایجاد ارتباط با کارفرمایان

ما مواردی که درزیر آمده است رابرای شما فراهم میکنیم

اطلاعات در مورد تحصیلات وکمک برای یافتن رشته تحصیلی مناسب

 برگذاری فعالیتهای گروهی

 ترتیب دادن ملاقاتهای گروهی برای دانشجویان و دانش آموزان در مکانهای کاری خاص

 سمینارها

 آموزش کامپیوتر

 آموزش زبان

 اطلاعات در مورد جامعه سوئدی

 آموزش کوتاه مدت

 

 

شناسایی مهارتها ٬شایستگی ها ٬شرایط و زمینه های حرفه ای شما

  کمک به شما برای جستجو کردن و یافتن کار

 تماس با کارفرما

 معرفی شما به کارفرما

 مشاوره

 شرکت در فعالیتهای کاربردی

تمرین مصاحبه کاری و آماده سازی شما برای یک مصاحبه موفق

 مشاوره درزمینه کار وتحصیل

 

برای اینکه بتوانید با ما همراه شوید ٫شما باید با اداره کار محل سکونت خود صحبت کرده ٬آنها تصمیم میگیرند که شما میتوانید از ما کمکی دریافت کنید یا نه

اگردراستکهلم زندگی میکنید ٬ شماره زیر را ارائه دهید

 

Stockholm, ange följande KA-nummer: 1004 99 44

Arvika, ange följande KA-nummer: 1005 39 64

YOU GIVE BUT LITTLE WHEN YOU GIVE OF YOUR POSSESSIONS

IT IS WHEN YOU GIVE OF YOURSELF THAT YOU TRULY GIVE

Kahlil Gibran, The Prophet

Nacka

Södertälje

Solna

Kista

Arvika

Västerås

تماس با ما

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Ektorpsvägen 4C, 131 47 Nacka

info@travos.se

0728 625 859

Nacka

Solna

Södertälje

Kista

Arvika

Västerås

Genève

 دفتر فرصتها و امکانات - شغل مربی کار سولنتونا

خوش آمدید

از ما شما میتوانید مربی کار٬ کار آزمایشی وآموزش شغلی دریافت کنید. مابا طرحهای مختلف به شما کمک خواهیم کرد تا وارد شدن به بازار کار رابرای شما راحت کنیم

کارشناسان کار

ما کارشناسان کار برای شمایی که جویای کار هستید وجود داریم و شمارا هدایت خواهیم کرد بنابراین شما راحتتر وارد بازار کار خواهید شد. قبل از اینکه شما ما را انتخاب کنید باید از یک مشاور حقوقی حکمی دریافت کرده باشید مبنی بر اینکه شما حق داشتن و استفاده از این طرح بازار کار را دارید. سپس شما خودتان آن کارشناس کاری را انتحاب میکنید که برای شما مناسب و بهترین است

گرایشهای مدنی

دوره آموزشی گرایشهای مدنی ِ ۴بلوک ٬شامل ۸ موضوع میشود که در زیر می آید:

برای رسیدن به ما، شما باید آنلاین از طریق لینک زیر ثبت نام کنید

https://nacka.proofx.se/U8ZhYbbSLMXapqJ1Tu7JPH/

گرایشهای مدنی

به تراوس خوش آمدید

 فعالیت های که شما از ما دریافت میکنید

شناسایی مهارتها ٬شایستگی ها ٬شرایط و زمینه های حرفه ای شما

 کمک به شما برای جستجو کردن و یافتن کار

کمک به فراهم کردن  مدارک درخواست نامه

نظارت بر مرحله کاریابی

تماس با کارفرما

معرفی شما به کارفرما

مشاوره

شرکت در فعالیتهای کاربردی

تمرین مصاحبه و آماده سازی شما برای یک مصاحبه موفق

مشاوره درزمینه کار وتحصیل

اطلاعات در مورد تحصیلات وکمک برای یافتن رشته تحصیلی مناسب

انجام گفتگوهایی که باعث انگیزه در شما میشود.

برگذاری فعالیتهای گروهی

ترتیب دادن ملاقاتهای گروهی برای دانشجویان و دانش آموزان در مکانهای کاری خاص

سمینارها

آموزش کامپیوتر

آموزش زبان

اطلاعات در مورد جامعه

آموزش کوتاه مدت

چه کسی میتواند از یک کارشناس کار کمک دریافت کند

جوانان بین ۱۸ و ۲۴ ساله که بیکارهستند و تحصیل میکنند

کسانی که کمک مالی دریافت میکنند

کسانی که بیکار هستند٬ درناکا زندگی میکنند و دارای فقدان مهارت های زبان سوئدی میباشند

الف- تازه واردانی که شامل قانون استقرار میشوند و حق استفاده از طرح استقرار را از طرف اداره کار دارند

ب- کسانیکه بعد از اتمام دوره ۲ ساله اسقرار بیکار بوده ودارای فقدان مهارتهای زبان سوئدی میباشند

پ- خانواده مهاجرکه شامل قانون استقرار نمیشوند

 

 

فعالیت های که شما از ما دریافت میکنید

 

شناسایی مهارتها ٬شایستگی ها ٬شرایط و زمینه های حرفه ای شما

 کمک به شما برای جستجو کردن و یافتن کار

کمک به فراهم کردن  مدارک درخواست نامه

نظارت بر مرحله کاریابی

تماس با کارفرما

معرفی شما به کارفرما

مشاوره

شرکت در فعالیتهای کاربردی

تمرین مصاحبه و آماده سازی شما برای یک مصاحبه موفق

مشاوره درزمینه کار وتحصیل

اطلاعات در مورد تحصیلات وکمک برای یافتن رشته تحصیلی مناسب

انجام گفتگوهایی که باعث انگیزه در شما میشود.

برگذاری فعالیتهای گروهی

ترتیب دادن ملاقاتهای گروهی برای دانشجویان و دانش آموزان در مکانهای کاری خاص

سمینارها

آموزش کامپیوتر

آموزش زبان

اطلاعات در مورد جامعه

آموزش کوتاه مدت

 

اگر شما بیکار هستید و در سولنتونا زند گی میکنید پس شانس این را دارید تا به دفترما در روزهای سه شنبه و پنجشنبه بین ساعت 13.00 تا 15.30 مراجعه کنید

دفتر فرصتها و امکانات به بیکاران از سن ۱۶ سالگی که برای به خودکفایی رسیدن احتیاج به کمک دارند کمک میکند.قبل از اینکه انتخاب مربی/مشاور به مرحله عملی برسد شما همراه با دفتر فرصتها به شناسایی طرحی که مناسب و بهترین برای شما هست می پردازید

اگر دفتر فرصتها ارزیابی کند که شما حق داشتن مربی/مشاور رادارید شما با کمال میل میتوانید ما را انتخاب کنید

 

 

1

بلوک ۱: تازه واردان در سوئد (۱۲ ساعت)

به سوئد آمدن

زندگی د ر سوئد

مراقبت از سلامتی در سوئد

2

بلوک ۲: کار و تحصیل (۱۸ ساعت)

امرارمعاش و پیشرفت و ترقی کردن درسوئد

3

بلوک ۳ دموکراسی (۱۵ ساعت)

حقوق و وظایف فردی

تاثیر گذاری در سوئد

دولت صحیح

4

بلوک 4 فرزندان و خانواده (15 ساعت)

شروع یک خانواده و  زندگی با کودکان در سوئد

پیری در سوئد

: این دوره شامل موارد زیر است

الف ـ کنواسیون حقوق بشر

ب - دیدگاه کودکان

پ - دیدگاه متنوع

ت - این دوره آموزشی به روشی پیش برده خواهد شد که حتی افراد با انواع مختلف ناتوانایی ها ازقبیل روانی٬ عصبی ٬فیزیکی و همچنین بیماریهای ناشی از مهاجرت بتوانند در شرایط یکسان شرکت کنند.

 

 

K
O

طول مدت دوره

طول مدت این آموزش ۶۹ ساعت خواهد بود.هدف از این کلاسها اینست که به شما اطلاعاتی در مورد اینکه « چگونه هرچه سریعتر, خودتان را وارد بازار کار سوئدی یا زندگی اجتماعی سوئدی کنید» داده میشود.ما دوره گرایشهای مدنی را قبل از ظهرها ٬بعدازظهرها٬شبها٬و آخرهفته ها ارائه میدهیم :

دوره گرایشهای مدنی ۳ روز در هفته ٬روزی چهارساعت و به مدت ۶ هفته ارائه خواهد شد.-ما حتی    میتوانیم در برنامه کلاسی دانش(شناخت) ناکا  رو هم اضافه کنیم

S

گرایشهای مدنی یک دوره کلاسی مناسب برای کسانی  است که تازه وارد سوئد شده اند و مایل هستند که به  اجتماع سوئد  بپیوندند

Mahasen Habib

076-205 70 19 mahasen.habib

@arbetslivssupport.se

 

Amell Memmi,

073-707 63 47

amell.memmi

@arbetslivssupport.se

 

Timéo Skarander

072-862 58 59 timeo.skarander

@arbetslivssupport.se

 

Karim Tano

070- 756 27 15

karim.tano

@arbetslivssupport.se

 

Bobby Ahlborg

070- 781 01 30 bobby.ahlborg

@arbetslivssupport.se

Elham Norouzi

076-517 25 77 elham.norouzi

@arbetslivssupport.se

 

Monica Lindberg monica.lindberg

@travos.se

Frida Vastamäki

072-009 08 98 frida.vastamaki

@arbetslivssupport.se

 

Gulled Hassan

gulled@travos.se

Tara Gündogmus

0720-19 08 97

Tara.gundogmus

@arbetslivssupport.se

Mooner Hasler

070- 452 31 49 mooner.hasler

@arbetslivssupport.se

TRAVOS AB