OM OSS

Välkomna till Travos AB!

Vårt uppdrag är att hjälpa ungdomar, studenter, långtidsarbetslösa samt nyanlända att lämna arbetslösheten och etablera sig snabbt på arbetsmarknaden.

Målsättningen med vår verksamhet är att delta i den globaliserade kunskapsutvecklingen som aktör och påverka den svenska arbetsmarknaden i syfte att tillvarata varje individs unika kunskaper samt möjligheter!

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, företag, ideella organisationer och olika kommuner för att hjälpa våra deltagare att integrera sig i Sverige, samt att etablera sig snabbt på arbetsmarknaden.

Vår filosofi är att alltid tänka efter och före, på så sätt vet vi att vi skapar ett mervärde för våra kunder.

Vi eftersträvar att alltid vara så effektiva som möjligt; ekonomiskt, tidsmässigt och kvalitetsmässigt.

 

 

Travos AB samarbetar med Arbetslivssupport i Östergötland AB.

”Vi möter alltid kunden med inställningen att kundnöjdheten alltid må överträffas”

 

Vårt huvudkontor finns i Nacka.

Samverkan, partnerskap och nätverk.

 

Vi strukturerar vårt arbete enligt följande moment:

• Ett professionellt bemötande.

• Ett professionellt kartläggningssamtal.

• En gemensamplanering.

• Sekretess.

• Coaching enligt ”STRIDE MODEL”

• Matchning enligt” Flow Model of Coaching”.

• Uppföljning.

• Resultat.

Stöd och Matchning

 

Stöd och matchning är en tjänst för dig som är i behov av ett individuellt anpassat stöd i jobbsökandet. Stödet som du får är både verktyg i jobbsökandet och hjälp att knyta kontakter med arbetsgivare.

 Vi erbjuder dig följande:

• Kartlägga deltagarens färdigheter, kompetenser, förutsättningar och yrkesområden

• Stöd med att hitta och söka jobb

• Stöd i att skapa ansökningshandlingar

• Uppföljning av sökta jobb

• Kontakter med arbetsgivare

• Presentera arbetssökande för arbetsgivare med anställningsbehov

• Mentorskap

• Arbetsplatsförlagda aktiviteter

• Intervjuträning och förberedelse inför arbetsintervju

 

 

• Studie- och yrkesvägledning (OBLIGATORISK AKTIVITET)

• Information om utbildningar och hjälp med att söka utbildning

• Motiverande samtal

• Gruppaktiviteter

• Studiebesök

• Seminarier

• Dataundervisning

• Språkundervisning

• Samhällsinformation

• Kortare utbildning

 

 

För att komma till oss måste du prata med din lokala Arbetsförmedling, som bedömer om du kan vara aktuell för att få vår hjälp.

Stockholm, ange följande KA-nummer: 1004 99 44

Arvika, ange följande KA-nummer: 1005 39 64

Nacka

Södertälje

Solna

Kista

Arvika

Västerås

YOU GIVE BUT LITTLE WHEN YOU GIVE OF YOUR POSSESSIONS

IT IS WHEN YOU GIVE OF YOURSELF THAT YOU TRULY GIVE

Kahlil Gibran, The Prophet

Samhällsorientering

Samhällsorienteringens fyra block innehåller åtta ämnesområden enligt nedan:

För att komma till oss måste du webbregistrera dig via följande länk:

https://nacka.proofx.se/U8ZhYbbSLMXapqJ1Tu7JPH/

Samhällsorientering

Välkomna till Travos AB!

Jobbexperter

Vi jobbexperter finns för dig som är arbetssökande och kommer att vägleda dig så att du kommer vidare i arbete. Innan du väljer oss ska du ha fått ett beslut av en karriärvägledare från Nacka Kommun att du har rätt till den här arbetsmarknadsinsatsen. Därefter väljer du själv den jobbexpert som passar dig bäst.

Möjligheternas kontor – jobbcoachning (Sollentuna)

Välkommen!

Hos oss kan du få jobbcoachning, arbetsprövning och arbetsträning. Vi kommer att hjälpa er med olika insatser för att underlätta för er att komma in på arbetsmarknaden.

Kontakta oss

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Ektorpsvägen 4C, 131 47 Nacka

info@travos.se

0728 625 859

Nacka

Solna

Södertälje

Kista

Arvika

Västerås

Genève

Aktiviteter som du får hos oss:

a. Kartlägga deltagarens färdigheter, kompetenser, förutsättningar och yrkesområden.

b. Stöd med att hitta och söka jobb

c. Stöd i att skapa ansökningshandlingar

d. Uppföljning av sökta jobb

e. Kontakter med arbetsgivare

f. Presentera arbetssökande för arbetsgivare med anställningsbehov

g. Mentorskap

h. Arbetsplatsförlagda aktiviteter

i. Intervjuträning och förberedelse inför arbetsintervju

j. Studie- och yrkesvägledning

k. Information om utbildningar och hjälp med att söka utbildning

l. Motiverande samtal

m. Gruppaktiviteter

n. Studiebesök

o. Seminarier

p. Dataundervisning

q. Språkundervisning

r. Samhällsinformation

s. Kortare utbildning

Vem kan få stöd av en jobbexpert?

Ungdomar mellan 18 och 24 år som står utanför jobb- och studier

Personer som tar emot ekonomiskt bistånd

Nackabor eller Sollentunabor med bristande som står utanför arbetsmarknaden

Nackabor med bristande språkkunskaper i svenska och som står utanför arbetsmarknaden:

Nyanlända invandrare som omfattas av etableringslagen och har rätt till etableringsinsatser hos Arbetsförmedlingen.

Personer som efter etableringstiden på 2 år fortfarande har bristande språkkunskaper i svenska och står utanför arbetsmarknaden.

Anhöriginvandrare som inte omfattas av etableringslagen.

 

 

Aktiviteter som du får hos oss:

a. Kartlägga deltagarens färdigheter, kompetenser, förutsättningar och yrkesområden.

b. Stöd med att hitta och söka jobb

c. Stöd i att skapa ansökningshandlingar

d. Uppföljning av sökta jobb

e. Kontakter med arbetsgivare

f. Presentera arbetssökande för arbetsgivare med anställningsbehov

g. Mentorskap

h. Arbetsplatsförlagda aktiviteter

i. Intervjuträning och förberedelse inför arbetsintervju

j. Studie- och yrkesvägledning

k. Information om utbildningar och hjälp med att söka utbildning

l. Motiverande samtal

m. Gruppaktiviteter

n. Studiebesök

o. Seminarier

p. Dataundervisning

q. Språkundervisning

r. Samhällsinformation

s. Kortare utbildning

 

 

Om du är arbetslös och folkbokförd i Sollentuna så har du möjlighet att besöka Möjligheternas Kontor på öppet hus, tisdagar och torsdagar mellan klockan 13.00–15.30.

Möjligheternas Kontor vänder sig till arbetslösa från 16 år som behöver stöd för att komma till egen försörjning. Innan val av coach/mentor blir aktuellt genomför du tillsammans med Möjligheternas kontor en kartläggning där ni kommer fram till vilken insats som passar dig bäst.

Ifall bedömer Möjligheternas kontor att du har rätt till en coach/mentor så är du välkommen att välja oss.

 

 

1

Block 1: Ny i Sverige (12 timmar)

Att komma till Sverige

Att bo i Sverige

Att vårda sin hälsa i Sverige

2

Block 2: Arbete och utbildning (18 timmar)

Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3

Block 3: Demokrati (15 timmar)

Individens rättigheter och skyldigheter

Att påverka i Sverige

Rättsstaten

4

Block 4: Barn och familj (15 timmar)

Att bilda familj och leva med barn i Sverige

Att åldras i Sverige

Kursplanen ska genomsyras av följande aspekter:

A. FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna.

B. Barnperspektivet.

C. Mångfaldsperspektivet.

D. Utbildningen ska bedrivas på ett sätt så att även personer med olika typer av psykiska, neuropsykiatriska och fysiska funktionsnedsättningar samt migrationsrelaterad ohälsa kan delta på lika villkor.

 

 

K
O

Omfattning av tjänst

Utbildningen ska omfatta 69 timmar. Samhällsorienteringen ska för deltagaren kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att påskynda etableringen i arbetslivet.  Vi erbjuder samhällsorienteringen för-, eftermiddagar, kväll och helg enligt nedanstående modellen:

Samhällsorientering ska ges 3 dagar per vecka à 4 timmar per dag i 6 veckor – där vi även kan inkludera kursmoment nacka-kunskaper.

S

Samhällsorientering är en kurs för dig som är nyanländ och vill etablera dig i det svenska samhället. Kursen innehåller olika delar som förstärker din kompetens om det svenska samhället.

Mahasen Habib

076-205 70 19 mahasen.habib

@arbetslivssupport.se

 

Amell Memmi,

073-707 63 47

amell.memmi

@arbetslivssupport.se

 

 

Timéo Skarander

072-862 58 59 timeo.skarander

@arbetslivssupport.se

 

Karim Tano

070- 756 27 15

karim.tano

@arbetslivssupport.se

 

Bobby Ahlborg

070- 781 01 30 bobby.ahlborg

@arbetslivssupport.se

Elham Norouzi

076-517 25 77 elham.norouzi

@arbetslivssupport.se

 

Monica Lindberg monica.lindberg

@travos.se

Frida Vastamäki

072-009 08 98 frida.vastamaki

@arbetslivssupport.se

 

Gulled Hassan

gulled@travos.se

Tara Gündogmus

0720-19 08 97

tara.gundogmus

@arbetslivssupport.se

Mooner Hasler

070- 452 31 49 mooner.hasler

@arbetslivssupport.se

TRAVOS AB